30 август 2014 г. – Събор в Заберново

По време на събора в Заберново на 30 август 2014 г. ще има среща на членове на Горовия род, на която ще се обсъди организирането на представителна среща на рода през 2015 г.

Advertisements

2014 – Среща на Горовия род

През лятото на 2014 г. по време на събора в с. Заберново ще се проведе среща на членове на Горовия род, които ще обсъдят организирането на голяма среща на рода през 2015 г.

Имена от Горовия род

Тодор Горов (р.1924) – бивш лесничей, родолюбец от с. Заберново. Живата легенда на Горовия род. Внук е на войводата Петър Горов. Баща му е брат на фолклориста Горо Горов.

Дарина Горова и Петър Горов – деца на Горо Горов.

Мара Атанасова Славова-Джепунова – родена и живяла в с. Заберново родственица от Горовия род, майка на Славчо Джепунов, Тошка Арабаджиева, Дора Колева и Стамо Стамов.

Тодор Джепунов (Моторджията) – съпруг на Мара Джепунова.

Марче Джепунова-Панайотова и Румяна Джепунова – дъщери на Славчо Джепунов, живущи в Бургас.

Иван Колев и Марияна Тодорова – деца на Тодорка Колева (Джепунова) и Георги Колев. Понастоящем живеят в гр. София.

Тодор Стамов и Здравко Стамов – синове на Стамо Стамов, живущи в гр. Бургас

Родови корени

Нико Петров – убит от турците в Руско-Турската война 1828-29 г.

Горо Ников – участник в подготовката на Априлското въстание

Петър Горов Ников (1872-1956) – войвода на смъртна дружина в Илинденско-преображенското въстание 1904 г.

Горо Горов (22.05.1905-17.10.1999) – изтъкнат български фолклорист, историк, краевед, автор на множество книги и десетки статии за Странджа и нейния фолклор.